WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ

STERYLIZACJA PARĄ WODNĄ

Testy chemiczne
Wskaźnik TST emulacyjny 134oC /5,3min; 121oC/25min, Klasa 6  wg PN-EN ISO 11140-1 100szt.
Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji 12mm, Klasa 1  wg PN-EN ISO 11140-1 50mb
Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji 19mm, Klasa 1  wg PN-EN ISO 11140-1 50mb
Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji 25mm, Klasa 1  wg PN-EN ISO 11140-1 50mb
Testy biologiczne
BIO MONITORS Ampułkowy wskaźnik biologiczny zawierający spory Geobacillus stearothermophilus oraz posiadający wskaźnik chemiczny naniesiony na etykietę na fiolce. 100szt.
SPORAL A - pasek bibuły nasycony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją. 10 szt.

WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI SUCHYM GORĄCYM POWIETRZEM

STERYLIZACJA SUCHYM GORĄCYM POWIETRZEM

Testy chemiczne
Rurki Browna typ 5 do kontroli procesów sterylizacji suchym, gorącym powietrzem kontrolują parametry procesu takie jak: temperatura i czas , Klasa 6 wg wg PN-EN ISO 11140-1 100szt.
Testy biologiczne
SPORAL S - krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, standardowych, wysokoodpornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis umieszczony w papierowej kopercie. 40 szt.
Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji 18mm, Klasa 1  wg PN-EN ISO 11140-1 50mb