Wilgotnościomierze Materiałów Budowlanych TANEL

Wilgotnościomierz WIP-21B

Wilgotnościomierz WIP-21B

Wilgotnościomierz betonu WIP-21B jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności podłoża betonowego. Znajduje zastosowanie przy pomiarze wilgotności podłoża przed położeniem wykładzin, płytek PCW, posadzek z żywic epoksydowych, malowaniem farbami olejnymi itp. Jest także pomocny przy pielęgnacji betonów. Działanie przyrządu oparte jest na pomiarze stałej dielektrycznej badanego podłoża. Fale elektromagnetyczne przenikają materiał na głębokość około 50 mm. Przyjęte charakterystyki przyrządu uwzględniają jednostronny, naturalny proces schnięcia betonu. Wynik pomiaru jest średnią wilgotnością górnej warstwy o grubości 50 mm.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 1 % - 8 % wilg. wzgl.
Rozdzielczość 0.1 %
Dokładność ±0.7 %
Głębokość penetracji około 50 mm
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 5000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm
Wilotnościomierz WK-1

Wilotnościomierz WK-1

Wilgotnościomierz WK-1 przeznaczony jest do pomiarów wilgotności ciał stałych, a w szczególności materiałów budowlanych takich jak: piasek, cegła, beton. Może być także wykorzystany jako wilgotnościomierz płynów (np. olejów).

Działanie przyrządu polega na pomiarze ciśnienia acetylenu. Acetylen powstaje w wyniku reakcji chemicznej wody zawartej w badanym materiale z karbidem. Reakcja zachodzi według wzoru:

CaC2 + 2 H2O -› C2H2 + Ca(OH)2

Masa próbki badanego materiału, zakres pomiarowy manometru i wymiary komory pomiarowej zostały tak dobrane, że manometr jest wyskalowany bezpośrednio w procentach wilgotności względnej.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0 % - 10 % wilg. wzgl.
Rozdzielczość 0.2 %
Pojemność komory pomiarowej około 0.6 dm3
Masa próbki 10 g
Max. ciśnienie 1 bar
Gabaryty walizki 380x280x110 mm
Ciężar 3.3 kG
Wilgotnościomierz HGR-9

Wilgotnościomierz HGR-9

Miernik wilgotności HGR-9 jest tanim, uniwersalnym, nowoczesnym, elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna i betonu. Jest szczególnie przydatny przy kładzeniu parkietów i podłóg drewnianych. Mimo małych rozmiarów miernik zapewnia bardzo dobrą dokładność pomiarów. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu specjalistycznego mikroprocesora. Obsługa przyrządu jest bardzo przyjazna użytkownikowi. Pomiar wilgotności drewna uwzględnia gatunek i temperaturę drewna.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność betonu
Zakres pomiarowy 6 % - 60 % wilg. bezwzgl. 0.7 % - 7.5 % wilg. wzgl.
Dokładność ±1 % (w zakresie 6 - 15%)
±2 % (w zakresie 16 - 28%)
ok. 10 % wart. mierzonej
(w zakresie 28 - 60%)
±0.5 %
Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna 0 - 50 °C
Liczba gatunków 3 grupy (12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych)
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt. oraz gwoździe do betonu)
Zasilanie 12V (bateria 23A + 1 zapasowa)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty 160x27x15 mm
Wilgotnościomierz MICRO+

Wilgotnościomierz MICRO+

Wilgotnościomierz MICROplus jest miniaturowym, elektronicznym przyrządem do orientacyjnego pomiaru wilgotności drewna i betonu. Tak, jak większość spotykanych wilgotnościomierzy, MICROplus działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Przyjęta charakterystyka rezystancyjna jest średnią dla wszystkich gatunków występujących w Europie.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność betonu
Zakres pomiarowy 6 % - 60 % wilg. bezwzgl. wskaźnik stanu:
- beton suchy (ok. 2%)
- beton wilgotny (ok. 2.5%)
- beton mokry (powyżej 3%)
Dokładność od ±2 do ±3 %
(bez korzystania z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 15 - 25°C);
od ±1.5 do ±2 %
(przy korzystaniu z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 0 - 60°C);
powyżej 30% - pomiar orientacyjny
Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna tabela poprawek
Liczba gatunków tabela poprawek
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt.)
Zasilanie 12V (bateria 23A)
Trwałość baterii 10'000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty 75x38x15 mm
Wilgotnościomierz WIP-24

Wilgotnościomierz WIP-24

Wilgotnościomierz WIP-24 przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczacego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych. Umożliwia pomiar praktycznie wszystkich gatunków drewna (także egzotycznych) oraz miedzy innymi takich materiałów budowlanych jak: beton, cegła, tynk, jastrych i gips. Wartości gestości najpopularniejszych gatunków drewna i najczęściej spotykanych materiałów budowlanych umieszczone są na tylnej ściance przyrządu. W związku z tym wybór gatunku drewna lub rodzaju materiału budowlanego jest bardzo łatwy i szybki.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność mat. budowlanych
Zakres pomiarowy 4 % - 60 % wilg. bezwzgl. 0 % - 10 % wilg. wzgl.
Dokładność ± 10% wartości mierzonej ± 0.6%
Rozdzielczość 0.1 %
Max. głębokość penetracji 60 mm 50 mm
Zakres nastaw
   gęstość
   grubość
 
0.3 - 1.1 g/cm3
10 - 60 mm
 
0.8 - 2.8 t/m3
30 lub 50 mm
Min. krok nastaw
   gęstość
   grubość
 
0.02 g/cm3
2 mm
 
0.2 t/m3
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm