Wilgotnościomierze Uniwersalne (drewno i materiały budowlane) TANEL

Wilgotnościomierz WIM-90

Wilgotnościomierz WIM-90

Wilgotnościomierz WIM-90 umożliwia (jednym przyrządem, bez korzystania z tabel i wzorców) pomiar wilgotności: drewna, podłoża betonowego i powietrza. Jest to możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu w odpowiednie elektrody. Znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym, w budownictwie przy pracach wykończeniowych itp.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność betonu Wilgotność powietrza
Zakres pomiarowy 6 % - 100 % wilg. bezwzgl. 1 % - 15 % wilg. bezwzgl. 30 % - 90 % RH
Czas odpowiedzi T90 kilka sekund 2 - 3 godziny
Dokładność ±2 % (w zakr. 6 - 28%)
±2 % + 10 % wart. mierzonej (powyżej 28%)
ok. 20 % wart. mierzonej 3 % - 4 %
Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna 0°C - 50°C
Liczba gatunków 11
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm
Wilotnościomierz HYGROPEN

Wilotnościomierz HYGROPEN

Profesjonalny Wilgotnościomierz HYGROPEN® znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym i budownictwie. Przeznaczony jest do określania wilgotności drewna, materiałów budowlanych i powietrza oraz pomiaru temperatury powietrza.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
   wilg. powietrza
   temp. powietrza
   wilg. drewna
   wilg. mat. budowlanych
   temp. punktu rosy
 
0 - 100 % RH
od - 5°C do 50°C
6 - 60 % wilg. bezwzgl.
wskaźnik
od -9° do 50°C
Rozdzielczość
   wilg. powietrza
   temp. powietrza
   wilg. drewna
   wilg. mat. budowlanych
   temp. punktu rosy
 
0.5 % RH
0.5°C (0.5°F)
0.1%
wskaźnik (suche/mokre)
1°C (1°F)
Dokładność
   wilg. powietrza (przy 20°C)
 
   temp. powietrza
   wilg. drewna
 
 
   wilg. mat. budowlanych
   temp. punktu rosy
 
± 2% w zakresie 20 – 85% RH
± 3% w pozostałych częściach zakresu
± 1°C (±2°F)
± 1% w zakresie 6 – 15%
± 2% w zakresie 16 – 28%
powyżej 28% - pomiar orient.
wskaźnik
± 1°C (±2°F)
Liczba gatunków 3 grupy (12 gat. + 270 gat. egzotycznych)
Zakres temperatury drewna 0°C - 50°C
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt. oraz gwoździe do betonu)
Zasilanie 1 * 12V (bateria 23A + 1 zapasowa)
Trwałość baterii 10'000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Autom. wył. zasilania tak, po 5 min.
Gabaryty 160x27x15 mm
Wilgotnościomierz HGR-9

Wilgotnościomierz HGR-9

Miernik wilgotności HGR-9 jest tanim, uniwersalnym, nowoczesnym, elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna i betonu. Jest szczególnie przydatny przy kładzeniu parkietów i podłóg drewnianych. Mimo małych rozmiarów miernik zapewnia bardzo dobrą dokładność pomiarów. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu specjalistycznego mikroprocesora. Obsługa przyrządu jest bardzo przyjazna użytkownikowi. Pomiar wilgotności drewna uwzględnia gatunek i temperaturę drewna.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność betonu
Zakres pomiarowy 6 % - 60 % wilg. bezwzgl. 0.7 % - 7.5 % wilg. wzgl.
Dokładność ±1 % (w zakresie 6 - 15%)
±2 % (w zakresie 16 - 28%)
ok. 10 % wart. mierzonej
(w zakresie 28 - 60%)
±0.5 %
Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna 0 - 50 °C
Liczba gatunków 3 grupy (12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych)
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt. oraz gwoździe do betonu)
Zasilanie 12V (bateria 23A + 1 zapasowa)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty 160x27x15 mm
Wilgotnościomierz MICRO+

Wilgotnościomierz MICRO+

Wilgotnościomierz MICROplus jest miniaturowym, elektronicznym przyrządem do orientacyjnego pomiaru wilgotności drewna i betonu. Tak, jak większość spotykanych wilgotnościomierzy, MICROplus działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Przyjęta charakterystyka rezystancyjna jest średnią dla wszystkich gatunków występujących w Europie.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność betonu
Zakres pomiarowy 6 % - 60 % wilg. bezwzgl. wskaźnik stanu:
- beton suchy (ok. 2%)
- beton wilgotny (ok. 2.5%)
- beton mokry (powyżej 3%)
Dokładność od ±2 do ±3 %
(bez korzystania z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 15 - 25°C);
od ±1.5 do ±2 %
(przy korzystaniu z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 0 - 60°C);
powyżej 30% - pomiar orientacyjny
Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna tabela poprawek
Liczba gatunków tabela poprawek
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt.)
Zasilanie 12V (bateria 23A)
Trwałość baterii 10'000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty 75x38x15 mm
Wilgotnościomierz WIP-24

Wilgotnościomierz WIP-24

Wilgotnościomierz WIP-24 przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczacego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych. Umożliwia pomiar praktycznie wszystkich gatunków drewna (także egzotycznych) oraz miedzy innymi takich materiałów budowlanych jak: beton, cegła, tynk, jastrych i gips. Wartości gestości najpopularniejszych gatunków drewna i najczęściej spotykanych materiałów budowlanych umieszczone są na tylnej ściance przyrządu. W związku z tym wybór gatunku drewna lub rodzaju materiału budowlanego jest bardzo łatwy i szybki.

Dane techniczne

  Wilgotność drewna Wilgotność mat. budowlanych
Zakres pomiarowy 4 % - 60 % wilg. bezwzgl. 0 % - 10 % wilg. wzgl.
Dokładność ± 10% wartości mierzonej ± 0.6%
Rozdzielczość 0.1 %
Max. głębokość penetracji 60 mm 50 mm
Zakres nastaw
   gęstość
   grubość
 
0.3 - 1.1 g/cm3
10 - 60 mm
 
0.8 - 2.8 t/m3
30 lub 50 mm
Min. krok nastaw
   gęstość
   grubość
 
0.02 g/cm3
2 mm
 
0.2 t/m3
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 2000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm