Wilgotnościomierze Powietrza TANEL

Wilgotnościomierz WCPT-100

Wilgotnościomierz WCPT-100

Wilgotnościomierz WCPT-100E przeznaczony jest do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza. Znajduje zastosowanie przy kontroli procesów technologicznych wymagających określonej wilgotności i temperatury ( np. w suszarnictwie). Służy także do pomiaru parametrów powietrza w muzeach, pomieszczeniach z klimatyzacją, magazynach itp.

Dane techniczne

  Wilgotność Temperatura
Zakres pomiarowy 20 % - 95 % RH od -5°C do 60°C
Dokładność od ±2 % do ±3 % ±0.5°C
Rozdzielczość 0.1 % 0.1°C
Rodzaj czujnika EE HC 200 (Austria) EE KF 6544 (Austria)
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Czas odpowiedzi T90 kilkanaście sekund (sensory bez osłony)
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 5000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm
Wilotnościomierz WCM-1

Wilotnościomierz WCM-1

Wilgotnościomierz WCM-1 jest elektronicznym, zbudowanym na mikroprocesorze przyrządem do pomiarów: wilgotności względnej powietrza (% RH), temperatury (°C), wilgotności bezwzględnej (g/m3) i temperatury punktu rosy (°C). Wyposażony jest w elektrodę TP-1, która umożliwia pomiar temperatury powierzchni materiału (np. konstrukcji stalowej). Wilgotność bezwzględna i temperatura punktu rosy obliczane są przez mikroprocesor. Układ pomiarowy, dzięki zastosowaniu mikroprocesora, usuwa nieliniowości sensorów i wzmacniaczy pomiarowych.

Dane techniczne

  Wilgotność Temperatura Temperatura powierzchni
Zakres pomiarowy 10 % - 95 % RH od -20°C do 80°C
Dokładność od ±2 % do ±3 % ±0.5°C
Korekcja nieliniowości tak
Rozdzielczość 0.1 % 0.1°C
Rodzaj czujnika EE HC 200 (Austria) EE KF 6544 (Austria)
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
Czas odpowiedzi T90 15 sekund 240 sekund
Zasilanie 1 * 9V (bateria 6F22)
Trwałość baterii 5000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Autom. wył. zasilania tak, po 4 min.
Gabaryty
   przyrząd
   walizka
 
165x80x33 mm
270x180x55 mm
Wilgotnościomierz HYGROPEN

Wilgotnościomierz HYGROPEN

Profesjonalny Wilgotnościomierz HYGROPEN® znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym i budownictwie. Przeznaczony jest do określania wilgotności drewna, materiałów budowlanych i powietrza oraz pomiaru temperatury powietrza. Przy pomiarze wilgotności drewna uwzględnia gatunek i temperaturę drewna. Wilgotność i temperatura powietrza mierzone są profesjonalnymi sensorami półprzewodnikowymi zapewniającymi dużą dokładność.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
   wilg. powietrza
   temp. powietrza
   wilg. drewna
   wilg. mat. budowlanych
   temp. punktu rosy
 
0 - 100 % RH
od - 5°C do 50°C
6 - 60 % wilg. bezwzgl.
wskaźnik
od -9° do 50°C
Rozdzielczość
   wilg. powietrza
   temp. powietrza
   wilg. drewna
   wilg. mat. budowlanych
   temp. punktu rosy
 
0.5 % RH
0.5°C (0.5°F)
0.1%
wskaźnik (suche/mokre)
1°C (1°F)
Dokładność
   wilg. powietrza (przy 20°C)
 
   temp. powietrza
   wilg. drewna
 
 
   wilg. mat. budowlanych
   temp. punktu rosy
 
± 2% w zakresie 20 – 85% RH
± 3% w pozostałych częściach zakresu
± 1°C (±2°F)
± 1% w zakresie 6 – 15%
± 2% w zakresie 16 – 28%
powyżej 28% - pomiar orient.
wskaźnik
± 1°C (±2°F)
Liczba gatunków 3 grupy (12 gat. + 270 gat. egzotycznych)
Zakres temperatury drewna 0°C - 50°C
Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD
Elektrody ϕ 2.0x8 mm (2 szt. oraz gwoździe do betonu)
Zasilanie 1 * 12V (bateria 23A + 1 zapasowa)
Trwałość baterii 10'000 pomiarów
Sygnalizacja zużycia baterii tak
Autom. wył. zasilania tak, po 5 min.
Gabaryty 160x27x15 mm