PŁYTKI KONTAKTOWE

Tryptic Soy Agar z neutralizatorami
Sabouard Dextrose Agar z neutralizatorami
Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG)
Malt Extract z antybiotykami