PODŁOŻA GOTOWE W PROBÓWKACH

1% woda peptonowa z tryptofanem (3 ml)
Agar PP (ruch) (3 ml)
Agar trójcukrowy z cytrynianem (7 ml)
Agar wzbogacony (7 ml)
Agar z mocznikiem (7 ml)
Agar zwykły (7 ml)
Brain Heart Infusion Bulion (5 ml)
Brilliant Green Bulion 2% z MUG
Bulion laurylowotryptozowy z mannitolem i tryptofanem (rurki Durhama)(5 ml)
Bulion z 1% glukozą (5 ml)
Bulion z 6,5% NaCl (5 ml)
Bulion z siarczanem sodowo - laurylowym (7 ml)
Bulion zwykły (5 ml)
Cetrymide Agar (skos – 7 ml)
Christensen Agar (skos – 7 ml)
Christensena Bulion w mod. Hormaecha i Munila (3 ml)
Clarka podłoże (3 ml)
Derma TEST Agar (skos - 7 ml)
EC Bulion (5 ml)
Enterococcosel Agar (skos - 7 ml)
Falkowa z argininą (3 ml)
Falkowa z lizyną (3 ml)
Falkowa z ornityną (3 ml)
Falkowa z ramnozą (3 ml)
Fraser Bulion (10 ml)
Fungisel Agar (skos - 7 ml)
Giolitti - Cantoni Bulion (16 ml)
Hugh - Leiffsona Agar (5 ml)
Kligler Agar (skos – 3 ml)
Kligler Agar (skos – 7 ml)
Lauryl Sulfate Bulion (5 ml)
Lauryl Sulfate Bulion z MUG(5 ml)
Loefflera Podłoże (4 ml)
Mac Conkey Bulion (5 ml)
Mueller Hinton Bulion (5 ml)
Mueller Kaufman Bulion z nowobiocyną i tetrationianem (MKTTn)(10 ml)
Nutrient Agar (Agar Odżywczy) (7 ml)
Podłoże do oznaczania dekarboksylacji L - lizyny (5 ml)
Podłoże do redukcji azotanów
Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (arabinoza) (7 ml)
Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (dulcytol) (7 ml)
Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (ksyloza) (7 ml)
Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (mannitol) (7 ml)
Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (ramnoza)(7 ml)
Podłoże do rozkładu cukrów i alkoholi (sorbitol) (7 ml)
Podłoże do wykrywania indolu (tryptonowo - tryptofanowe)(3 ml)
Podłoże kontrolne (3 ml)
Podłoże Singera (1,5 ml)
Podłoże ureazowo - indolowe (3 ml)
Podłoże Wrzoska (15 ml)
Podłoże z 10% laktozą pod parafiną (3 ml)
Podłoże z fenyloalaniną (skos – 3 ml)
Podłoże z malonianem sodu (3 ml)
Podłoże z zielenią brylantową i żółcią (z rurkami Durhama)(7 ml)
Rappaport - Vassiliadis Bulion (10 ml)
Rappaport - Vassiliadis Bulion z soją (RVS) (10 ml)
Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem (skos - 7ml)
Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem i aktidionem (skos - 7ml)
Sabouraud Dextrose Agar z chloram. i gent. (skos - 7ml)
Sabouraud Dextrose Bulion (5 ml)
Schaedler Bulion (10 ml)
Schaedler Bulion z wit. K-3 i 0,02% agaru (10 ml)
Schaedler Bulion z wit. K-3 i 0,2% agaru (10 ml)
Selenite F Bulion (5 ml)
Semi Fraser Bulion (10 ml)
Simmons Citrate Agar (skos – 3 ml)
Thioglycollate Bulion (5 ml)
Todd – Hewitt Bulion (5 ml)
Trichomedium (2,5 ml)
Trójcukrowy Agar z żelazem (TSI) (skos 7 ml)
Tryptic Soy Agar (skos 7 ml)
Tryptic Soy Bulion (5 ml)
Tryptic Soy Bulion z krwią baranią (3 ml)
VL z glukozą (5 ml)
Woda Peptonowa (5 ml)