PŁYTKI PETRIEGO

PŁYTKI PETRIEGO

EZY

EZY

PIPETY SEROLOGICZNE, STERYLNE

PIPETY SEROLOGICZNE, STERYLNE

PROBÓWKI DO WIROWANIA TYPU FALCON

PROBÓWKI DO WIROWANIA TYPU FALCON

POJEMNIKI MOCZÓWKI

POJEMNIKI MOCZÓWKI

PIPETY PASTEURA

PIPETY PASTEURA

PROBÓWKI PS / PP

PROBÓWKI PS / PP

WYMAZÓWKI

WYMAZÓWKI