Pipeta wielomiarowa kl.

Pipeta wielomiarowa kl. "A" i kl. "B"

Nr kat.
nazwa towaru
pojemność [ ml ]
tolerancja +/-
działka
długość [ mm ]
 
 
 
 
 
 
18-125.202B01
pipeta kl AS
0,1
-
0,01
-
18-125.202B02
pipeta kl AS
0,2
-
0,01
-
18-125.202B03
pipeta kl AS
0,5
-
0,01
-
18-125.202B04
pipeta kl AS
001
0,006
-
-
08-126.202.01
pipeta kl B
001
-
0,001
320
08-126.202.04
pipeta kl B
001
-
0,010
350
17-125.202.24
pipeta kl AS
001
0,01
-
-
18-125.202N04
pipeta kl AS
001
0,01
-
-
08-125.202.04
pipeta kl B
001
-
-
-
18-125.202.24
Pipeta kl As, Schell
01
-
-
-
18-125.202N06
pipeta kl AS
002
0,010
-
-
17-125.202.02
pipeta kl AS
002
0,002
-
-
08-126.202.02
pipeta kl B
002
-
0,002
320
08-126.202.06
pipeta kl B
002
-
0,020
350
17-125.202.26
pipeta kl AS pasek
002
0,02
-
-
18-125.202B06
pipeta kl AS
002
0,01
-
-
08-125.202.06
pipeta kl B
2
-
-
-
18-125.202B08
pipeta kl AS
005
0,030
-
-
08-125.202.08
pipeta kl B
005
 
0,050
350
08-126.202.03
pipeta kl B
005
-
0,005
320
17-125.202.28
pipeta kl AS pasek
005
0,05
-
-
08-125.202.08
pipeta kl B pasek
005
-
-
-
18-125.202N08
pipeta kl AS
005
0,05
-
-
16-125.202.08
pipeta kl AS
05
0,1
-
-
RR-370 000 1
pipeta wielo. kl AS
05
 
0,05
-
18-125.202B10
pipeta kl AS
010
0,050
-
-
08-126.202.10
pipeta kl B
010
-
0,100
350
18-125.202N10
pipeta kl AS
010
0,1
-
-
08-125.202.10
skala brązowa kl B
010
-
-
-
16-125.202.10
pipeta kl AS
010
0,1
-
-
18-125.202.30
pipeta kl AS Schellb
010
-
-
-
17-125.202.31
pipeta kl AS pasek
020
0,1
-
-
18-125.202B11
klasa AS skala brąz
020
0,100
-
 
18-125.202N12
pipeta kl AS
025
0,100
-
-
08-126.202.12
pipeta kl B
025
-
0,100
350
17-125.202.32
pipeta kl AS pasek
025
0,1
-
-
18-125.202B12
kl AS
025
-
-
-
18-125.202.32
pipieta kl AS Schell
025
 
-
-
08-125.202.11
pipeta kl B
25
-
-
-
08-126.202.14
pipeta kl B
050
-
-
-
18-125.202B15
pipeta kl AS
050
0,2
-
-