Piece muflowe przeznaczone są do prowadzenia procesów cieplnych w laboratoriach ze szczególnym zastosowaniem w warunkach występowania w komorze środowiska agresywnego w postaci gazów, pyłów, odprysków itp.

Ceramiczna mufla, oddziela elementy grzejne od wnętrza komory grzejnej i zapewnia dłuższą ich żywotność oraz stabilne utrzymywanie temperatury.

Możliwe jest wyposażenie pieca w regulator lub programator temperatury.

Dane techniczne:

Oznaczenie pieca Temp. maks. Wymiary komory roboczej [mm] Objętość komory Wymiary gabarytowe pieca [mm] Moc pieca Masa Napięcie zasilania Czas rozgrzewu do 1000°C
TYP [°C] szer. wys. gł. [dm³] szer. wys. gł. [kW] [kg] [V~] [min]
FCF2,5S 1150 140 85 210 2,5 500 380 480 1,4 30 230 30
FCF2,5SH 1300 140 85 210 2,5 500 380 480 1,6 30 230 30
FCF5S 1150 180 125 250 5 610 480 630 2,4 45 230 45
FCF5SH 1300 180 125 250 5 610 480 630 2,4 45 230 45
FCF7S 1150 180 125 300 7 610 480 680 2,5 47 230 45
FCF7SH 1300 180 125 300 7 610 480 680 2,8 47 230 45
FCF12S 1150 240 200 250 12 695 600 735 2,8 77 230 75
FCF12SH 1300 240 200 250 12 695 600 735 3,3 80 230 75
FCF22S 1000 290 220 350 22 730 620 750 3,3 90 230 85
FCF22SH 1300 290 220 350 22 760 690 886 4,5 90 230 40
FCF 26SH 1300 240 200 550 26 685 645 1070 6 112 400  
M-PROGRAMATOR TEMPERATURY CZYLOK

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

P-REGULATOR TEMPERATURY CZYLOK

P-REGULATOR TEMPERATURY

Dwa czteroznakowe wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy.