PIECE LABORATORYJNE CZYLOK

PIECE MUFLOWE

Piece muflowe przeznaczone są głównie do prowadzenia procesów cieplnych w środowisku agresywnym (w postaci gazów, pyłów, odprysków, itp.), jak również procesów cieplnych w atmosferze utleniającej lub w osłonach gazów. Ceramiczna mufla lub osłony płytowe oddzielają elementy grzejne od wnętrza komory i zapewniają dłuższą ich żywotność oraz stabilną temperaturę. Piece oferowane są w dwóch zakresach temperaturowych: 1150°C oraz 1300°C.

 

 

PIECE KOMOROWE

Piece komorowe przeznaczone są głównie do prowadzenia procesów cieplnych wymagających szybkiego wzrostu temperatury przy zachowaniu równomiernego rozkładu temperatury, w atmosferze utleniającej lub w osłonach gazów. Piece charakteryzują się krótkim czasem nagrzewania, dobrym rozkładem temperatury w komorze oraz długą żywotnością elementów grzejnych. Maksymalna temperatura pracy 1350°C.

 

 

 

W ofercie posiadamy również piece rurowe CZYLOK typu:

  • RDS
  • RST
  • PRW, PRW-S
  • PRC, PRS

oraz rurowe i komorowe do 1800°C.