PIECE KOMOROWE CZYLOK

Piece komorowe mają zastosowanie głównie do prowadzenia procesów cieplnych wymagających szybkiego wzrostu temperatury przy zachowaniu równomiernego rozkładu temperatury,

Piece charakteryzują się krótkim czasem nagrzewana, dobrym rozkładem temperatury w komorze oraz długą żywotnością elementów grzejnych.

Możliwe jest wyposażenie pieca w regulator lub programator temperatury. 

Dane techniczne:

Oznaczenie pieca Temp. maks. Wymiary komory roboczej [mm] Objętość komory Wymiary gabarytowe pieca [mm] Moc pieca Masa Napięcie zasilania Czas rozgrzewu do 1000°C
TYP [°C] szer. wys. gł. [dm³] szer. wys. gl. [kW] [kg] [V~] [min]
FCF2,5 1150 140 100 180 2,5 500 360 520 0,9 25 230 50
FCF3,5H 1350 150 110 210 3,5 530 795 500 2,8 60 230 50
FCF8 1150 210 170 250 8 560 420 520 1,8 36 230 50
FCF 14H 1350 240 210 270 14 580 890 920 3,5 70 230 60
FCF22 1150 290 220 350 22 730 620 750 3,3 80 230 50
FCF22H 1300 290 220 350 22 780 680 830 5 88 400 50
FCF 57 850 420 300 450 57 935 810 1070 6 140 400 -
M-PROGRAMATOR TEMPERATURY CZYLOK

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

P-REGULATOR TEMPERATURY CZYLOK

P-REGULATOR TEMPERATURY

Dwa czteroznakowe wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy.