pH-METRY LABORATORYJNE SERIA 510

LABORATORYJNY pH-METR CP-511

LABORATORYJNY pH-METR CP-511

• Dokładny i prosty w obsłudze przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru pH, mV (potencjału redox) i
temperatury.
• Duży, czytelny wyświetlacz ułatwia pracę.
• Jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00).
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Informacja o stanie elektrody (odczyt wartości buffer i slope).
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Szeroki zakres pomiaru temperatury.
• Współpracuje z czujnikiem temperatury z rezystorem Pt-1000B.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące. 
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
 
LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-511

LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-511

• Dokładny przyrząd laboratoryjny.
• Mierzy pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie i temperaturę.
• Duży wyświetlacz umożliwia jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury.
• Wyjątkowo prosta obsługa.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4.00, 7.00, 9.00).
• Możliwość odczytu parametrów elektrody (buffer i slope)
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
W funkcji pomiaru przewodności
• Możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm.
• 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange).
• Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 250 g/l. KCl do 200 g/l.
• Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS).
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczanie w roztworze wzorcowym.
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Współczynnik temperatury α – stały = 2 %/ºC.
• Możliwość wprowadzenia temperatury odniesienia.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.