pH-METRY LABORATORYJNE SERIA 500

LABORATORYJNY pH-METR CP-505

LABORATORYJNY pH-METR CP-505

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem.
• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Mierzy dokładnie pH, potencjał redox oraz temperaturę.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamiętanie terminu kalibracji.
• Pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Wyjście USB.
• Zasilanie przez zasilacz.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
LABORATORYJNY pH-METR CP-502

LABORATORYJNY pH-METR CP-502

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz sieciowy 12V.
• Posiada wbudowaną drukarkę termiczną (60mm).
• Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru pH, potencjału redox oraz temperatury.
• W zależności od zastosowanej elektrody umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca szybką wymianę.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
• Pamięć do 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamiętanie wyników i charakterystyk elektrod niezależne od zasilania.
• Wyjścia RS-232 na komputer PC (, lub przez konwerter na USB) oraz Centronix na drukarkę.
• Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z CP-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz.
LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–505

LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–505

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz 12V.
• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę.
W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałą K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały
zakres pomiarowy.
• Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC).
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości).
W funkcji pomiaru pH
• Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie terminu kalibracji.
• Wyjście USB.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–502

LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–502

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz 12V.
• Posiada zabudowaną drukarkę termiczną o szer. 60 mm.
• Mierzy pH, potencjał redox, przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę.
W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałą K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC).
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości).
• Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
W funkcji pomiaru pH
• Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna do 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Wyjście RS-232 ( możliwość zastosowania adaptera do połączenia przez USB - w opcji).
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z CPC-505 przyrząd posiada mniejszy niepodświetlany wyświetlacz.
 
LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-505, pH / TLENOMIERZ CPO-505, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-505

LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-505, pH / TLENOMIERZ CPO-505, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-505

• Przyrządy laboratoryjne zasilane przez zasilacz.
• Duży podświetlany, czytelny wyświetlacz ułatwia pracę.
• Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
• Model CPO-505 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy.
Funkcja pomiaru tlenu
• Galwaniczny czujnik tlenowy,
• We wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
Przyrządy mają jednakową obudowę, różnią się tylko kolorem i ilością klawiszy
 
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• W CO-505 istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu,
• W CCO-505 automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
Funkcja pomiaru przewodności w CCO-505
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS.
Funkcja pomiaru pH w CPO-505
• Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.
• Kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Możliwość połączenia z PC przez USB.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-502, pH / TLENOMIERZ CPO-502, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-502

LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-502, pH / TLENOMIERZ CPO-502, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-502

• Przyrządy laboratoryjne zasilane przez zasilacz.
• Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach
w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• W przyrządach zabudowano drukarkę termiczną ( 60 mm).
• Model CCO-502 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
• Model CPO-502 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę.
Funkcja pomiaru tlenu
• Galwaniczny czujnik tlenowy,
• We wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar
tlenu w mg/l.
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
 
Przyrządy mają jednakową obudowę, różnią się tylko kolorem i ilością klawiszy.
 
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• W CO-502 istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku
wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu,
• W CCO-502 automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik
pomiaru tlenu w mg/l.
Funkcja pomiaru przewodności w CCO-502
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały
zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS.
Funkcja pomiaru pH w CPO-502
• Kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Możliwość połączenia z PC poprzez RS-232 ( lub przez adapter z USB – w opcji).
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z przyrządami serii 505 przyrząd posiada mniejszy niepodświetlany wyświetlacz.
LABORATORYJNY pH / JONOMETR CPI-505

LABORATORYJNY pH / JONOMETR CPI-505

• Służy do pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l, M/l lub ppm, potencjału redox oraz temperatury w °C.
• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Umożliwia pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich.
• Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi  w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
• Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
• Automatyczne przeliczanie jednostek (np. z mol/l na mg/l).
• Możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach.
• Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięta niezależnie po 3 charakterystyki elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury dla wzorców pH zgodnych z GUM,
• Informacja o stanie elektrody pH.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Pamiętanie 4000 wyników pomiarów z godziną i datą.
• Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym.
• Możliwość zapamiętania daty następnej kalibracji.
• Wyjście USB.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
• Gwarancja 24 miesiące
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
LABORATORYJNY pH/JONOMETR CPI-502

LABORATORYJNY pH/JONOMETR CPI-502

• Służy do pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l, M/l lub ppm, potencjału redox oraz temperatury w °C.
• Posiada zabudowaną drukarkę termiczną.
• Umożliwia pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich.
• Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi,  dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
• Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
• Automatyczne przeliczanie jednostek (np. z mol/l na mg/l).
• Możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach.
• Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięta niezależnie po 3 charakterystyki elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez  użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Informacja o stanie elektrody pH.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, gleby itp.
• Pamiętanie 950 wyników pomiarów z godziną i datą.
• Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym.
• Wyjścia RS-232 oraz Centronics.
• Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
• W porównaniu z CPI-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
 
WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-505

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-505

• W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505.
• CX-505 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego  w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Szeroki zakres pomiarowy.
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie daty następnej kalibracji.
• Zasilanie przez zasilacz.
• Możliwość połączenia z PC przez USB.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
 
WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-502

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-502

• W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 502.
• CX-502 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• Posiada zabudowana drukarkę termiczną 60 mm.
• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
W funkcji pomiaru pH
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

 

W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Szeroki zakres pomiarowy.
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą,  czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.
• Zasilanie przez zasilacz.
• Możliwość połączenia z PC przez RS-232 lub przez adapter USB - w opcji.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z CX-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz.