MIKROBIOLOGIA

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE

KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE

KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE

WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

ZESTAWY DO WYTWARZANIA ŚRODOWISK GAZOWYCH

ZESTAWY DO WYTWARZANIA ŚRODOWISK GAZOWYCH

TESTY DIAGNOSTYCZNE

TESTY DIAGNOSTYCZNE

PLASTIK DO MIKROBIOLOGII

PLASTIK DO MIKROBIOLOGII

TOREBKI I WORKI

TOREBKI I WORKI

FILTRY MEMBRANOWE

FILTRY MEMBRANOWE

SZCZEPY WZORCOWE

SZCZEPY WZORCOWE