Komory Klimatyczne WAMED

KBK-30

KBK-65

KBK-100

Komory klimatyczne z wymuszonym obiegiem powietrza: KBK-30W, KBK-65W, KBK-100W, KBK-140W, KBK-150W, KBK-200W

Przeznaczone są do prowadzenia badań i doświadczeń laboratoryjnych wymagających zakresu temperatur niższych od temperatury otoczenia oraz temperatury podwyższonej
i ustalonej oraz wilgotności od 10 do 95%. Wymuszony obieg powietrza umożliwia skrócenie czasu osiągnięcia optymalnej temperatury, a także zapewnia równomierny jej rozkład w całym urządzeniu. Urządzenia wyposażono w podwójne, niezależne układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury.

Podstawowe zalety

 • Regulator mikroprocesorowy,
 • Możliwość zapamiętania 9 cykli czasowo-temperaturowych,
 • Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie od -5oC do +70oC (wersja A),
 • Nastawa temperatury co 0,1oC w zakresie od +5oC do +70oC (wersja B),
 • Dokładność nastawy i odczytu temperatury 0,1oC,
 • Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,3oC,
 • Nastawa wilgotności od 10 do 95% (patrz rysunek),
 • Dokładność odczytu wilgotności +/- 0,1%,
 • Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 1000 godzin lub praca ciągła,
 • Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu,
 • Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia każdego cyklu i całego programu,
 • Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia,
 • Autonomiczne (możliwe do ustawienie) niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
 • Podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury,
 • Pełna informacja dotycząca etapów realizacji programu podczas pracy komory,
 • Kontrola zaniku napięcia i powrotu do pracy,
  Komora z blachy nierdzewnej,
 • Półki z drutu,
  Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
 • Chłodzenia wewnętrzne,
 • Współpraca z komputerem poprzez złącze RS 232 (rejestracja procesu, tabelaryzacja wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu).

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych asortymentu bez wcześniejszego informowania.

Opcje dodatkowe

 • współpraca z komputerem (programowanie parametrów pracy komory, 
 • podgląd pracy komory przez INTERNET, otrzymywanie informacji o awariach przekazywanych SMS),
 • gniazdo USB do współpracy z komputerem,
 • obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
 • pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
  podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy),
 • podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z oknem szklanym),
 • drzwi mocowane z lewej strony,
 • zamknięcie na klucz,
 • przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
 • półki z blachy perforowanej lub pełne,
 • kominki wentylacyjne,
 • chłodzenie wodą wodociągową,
 • możliwość odszraniania.

Dane techniczne

   J.m. KBK-30W KBK-65W KBK-100W KBK-140W  KBK-150W  KBK-200W
Obieg powietrza    wymuszony
Pojemność  dm3 30 71 110 134 143 204 
Moc znamionowa  W 400 600 1000 1600 1600 1600
Ilość półek        szt. 1(4) 2(8) 2(8) 3(16) 2(8) 3(16)
Masa netto kg 36 46 58 80 80 90
Wymiary gabarytowe* szer
wys
głęb
mm 630
420
600
590
670
670
780
670
630
 590
1150
630

950
670
630 

780
1150
630
Wymiary komory         szer 
wys
głęb 
mm 360
300
360
360
550
360
550
550
360
360
1030
360
720
550
360
550
1030
360