JONOMETRY LABORATORYJNE SERIA 500

LABORATORYJNY pH / JONOMETR CPI-505

LABORATORYJNY pH / JONOMETR CPI-505

• Służy do pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l, M/l lub ppm, potencjału redox oraz temperatury w °C.
• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Umożliwia pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich.
• Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi  w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
• Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
• Automatyczne przeliczanie jednostek (np. z mol/l na mg/l).
• Możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach.
• Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięta niezależnie po 3 charakterystyki elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury dla wzorców pH zgodnych z GUM,
• Informacja o stanie elektrody pH.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Pamiętanie 4000 wyników pomiarów z godziną i datą.
• Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym.
• Możliwość zapamiętania daty następnej kalibracji.
• Wyjście USB.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
• Gwarancja 24 miesiące
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
LABORATORYJNY pH/JONOMETR CPI-502

LABORATORYJNY pH/JONOMETR CPI-502

• Służy do pomiaru pH, pomiarów jonometrycznych w pX, g/l, M/l lub ppm, potencjału redox oraz temperatury w °C.
• Posiada zabudowaną drukarkę termiczną.
• Umożliwia pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich.
• Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi,  dobranymi w zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.
• Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
• Automatyczne przeliczanie jednostek (np. z mol/l na mg/l).
• Możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach.
• Automatyczna i ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięta niezależnie po 3 charakterystyki elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez  użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Informacja o stanie elektrody pH.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, gleby itp.
• Pamiętanie 950 wyników pomiarów z godziną i datą.
• Zbieranie serii pomiarowych z zadanym interwałem czasowym.
• Wyjścia RS-232 oraz Centronics.
• Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
• W porównaniu z CPI-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.