ELEKTRODY pH HYDROMET

Elektrody szklane (półogniwa)


ELEKTRODA EH-01

ELEKTRODA EH-01

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda szklana typu EH-01 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym), przezna-czonym do pomia­rów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Elektroda EH-01, której potencjał zależy od pH badanego roztworu, nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia (referencyjną) o potencjale zasadnicza niezależnym od składu roztworu badanego. Obie elektrody, po podłączeniu do pH-metru tworzą ogniwo umożliwiające pomiar pH. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z pH-metru posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bana­nowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłączenia obu elek­trod. Elektroda EH-01 posiada kulistą membranę jonoczułą o stosunkowo niskiej rezystancji, co sprzyja uzy­skaniu stabilnego sygnału, zwłaszcza w niskich temperaturach. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodat­kową powłoką półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają montaż w typowych głowicach pomia­rowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawil­żająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Zastosowanie oddzielnych elektrod jest uzasadnione, gdy:

 • okresy eksploatacji elektrody szklane i elektrody odniesienia znacznie się różnią,
 • warunki podczas pomiaru uniemożliwiają prawidłowe działanie elektrody odniesienia,
 • próbka zawiera zanieczyszczenia powodujące uszkodzenia elektrody odniesienia,
 • elektrolit elektrody odniesienia zanieczyszcza badany roztwór lub z nim reaguje,

elektroda szklana jest wykorzystywana wraz z inną elektrodą (np. metalową lub jono­selektywną) do detekcji punktu końcowego w miareczkowaniach potencjometrycznych. 


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...200 MΩ
Punkt zerowy względem elektrody Ag/AgCl, 4 M KCl 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 10 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany kulisty
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA EH-02

ELEKTRODA EH-02

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda szklana typu EH-02 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym), przezna-czonym do pomia­rów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Elektroda EH-02, której potencjał zależy od pH badanego roztworu, nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia (referencyjną) o potencjale zasadnicza niezależnym od składu roztworu badanego. Obie elektrody, po podłączeniu do pH-metru tworzą ogniwo umożliwiające pomiar pH. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z pH-metru posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bana­nowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłączenia obu elek­trod. Elektroda EH-02 posiada membranę stożkową. Stożkowy kształt membrany i zastosowa­ne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiają czyszczenie elektrody metodą ultradźwiękową, odpowiednią w wy­padku usuwania olejów, tłuszczów, żywic oraz osadów bezpostaciowych, takich jak wodorotlenki metali. Kształt membrany jest także odpowiedni w wypadku usuwania krystalicznych osadów węglanowych metodą chemiczną, tj. przez natrysk kwasu lub odpowiedniego rozpuszczalnika. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany, z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Wymiary elektrody umożliwiają montaż w typowych głowicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Zastosowanie oddzielnych elektrod jest uzasadnione, gdy:

 • okresy eksploatacji elektrody szklane i elektrody odniesienia znacznie się różnią,
 • warunki podczas pomiaru uniemożliwiają prawidłowe działanie elektrody odniesienia,
 • próbka zawiera zanieczyszczenia powodujące uszkodzenia elektrody odniesienia,
 • elektrolit elektrody odniesienia zanieczyszcza badany roztwór lub z nim reaguje,

elektroda szklana jest wykorzystywana wraz z inną elektrodą (np. metalową lub jono­selek­tywną) do detekcji punktu końcowego w miareczkowaniach potencjometrycznych.

 
Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...300 MΩ
Punkt zerowy względem elektrody Ag/AgCl, 4 M KCl 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 25 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany stożkowy
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA EH-03

ELEKTRODA EH-03

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda szklana typu EH-03 jest półogniwem pomiarowym (wskaźnikowym), przezna-czonym do pomia­rów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Elektroda EH-03, której potencjał zależy od pH badanego roztworu, nie może być stosowana samodzielnie, lecz wraz z elektrodą odniesienia (referencyjną) o potencjale zasadnicza niezależnym od składu roztworu badanego. Obie elektrody, po podłączeniu do pH-metru tworzą ogniwo umożliwiające pomiar pH. Stosowanie oddzielnych elektrod wymaga korzystania z pH-metru posiadającego oddzielne gniazdka dla elektrody pomiarowej (BNC) i elektrody odniesienia (bana­nowe) lub posiadania odpowiedniego złącza pośredniego (adaptera), umożliwiającego podłączenia obu elektrod. Elektroda EH-03 posiada cylindryczną membranę jonoczułą. Kształt membrany ułatwia automa­tyczne czyszczenie elektrody metodą mechaniczną, za pomocą oscylującej szczotki. Metoda ta jest odpo­wiednia zarówno w przypadku usuwania węglanowych osadów krystalicznych, jak i osadów bezpostacio­wych, takich jak wodorotlenki metali. Wymiary elektrody umożliwiają jej montaż w typowych głowicach pomiarowych, zarówno przepływowych, jak i zanurzeniowych. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekra­nowany, z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Zastosowanie oddzielnych elektrod jest uzasadnione, gdy:

 • okresy eksploatacji elektrody szklane i elektrody odniesienia znacznie się różnią,
 • warunki podczas pomiaru uniemożliwiają prawidłowe działanie elektrody odniesienia,
 • próbka zawiera zanieczyszczenia powodujące uszkodzenia elektrody odniesienia,
 • elektrolit elektrody odniesienia zanieczyszcza badany roztwór lub z nim reaguje

elektroda szklana jest wykorzystywana wraz z inną elektrodą (np. metalową lub jono­selektywną) do detekcji punktu końcowego w miareczkowaniach potencjometrycznych.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...300 MΩ
Punkt zerowy względem elektrody Ag/AgCl, 4 M KCl 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany cylindryczny
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC

Elektrody zespolone (ogniwa pomiarowe)


ELEKTRODA ERH-11

ELEKTRODA ERH-11

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-11 przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod­nych, zwłaszcza w warunkach laboratoryjnych. Elektroda posiada kulistą membranę o stosunkowo niskiej rezystancji, co sprzyja szybkiemu uzyskiwaniu stabilnych wskazań, zwłaszcza w niskich temperaturach. Elektroda posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny), odporną chemicznie i mechanicznie oraz wykazującą niewielki wyciek roztworu odniesienia. Łącznik osadzony jest w zewnętrznej ściance korpusu, co ułatwia jego czyszczenie. Szklany korpus posiada boczny tubus, umożliwiający uzupełnianie ubytków roztworu odniesienia, co pozwala na długotrwałe użytkowanie elektrody. Elektroda ERH-11 w wykonaniu standardo­wym wyposażona jest w zakładaną w razie potrzeby nasadkę ochronną, zabezpieczającą jonoczułą mem­branę przez mechanicznym uszkodzeniem. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy. Zastosowanie niskoszumowego kabla ekranowanego, z dodatkową powłoką półprzewodzącą, skutecznie ogranicza wpływ zakłóceń elektrycznych.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego 0,4...1 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Materiał oprawki polipropylen
Materiał nasadki ochronnej polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Materiał kapturka uszczelniającego boczny tubus guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-11A

ELEKTRODA ERH-11A

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-11A przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod­nych. Może być wykorzystywana zarówno w warunkach laboratoryjnych, terenowych jak i przemysłowych. Elektroda posiada kulistą membranę o stosunkowo niskiej rezystancji, co sprzyja szybkiemu uzyskiwaniu stabilnych wskazań, zwłaszcza w niskich temperaturach. Trzy ceramiczne diafragmy (łączniki elektro­lityczne), osadzone w ściance korpusu zapewniają dobry kontakt półogniwa odniesienia z badanymi próbkami, nawet silnie zanieczyszczonymi, takimi jak ścieki przemysłowe. Rozmieszczenie łączników na zewnątrz szklanego korpusu ułatwia czyszczenie elektrody. W elektrodzie zastosowano niewymienny roztwór odniesienia o podwyższonej lepkości, co ogranicza zarówno wielkość wycieku elektrolitu, jak i szybkość jego rozcieńczania na skutek kontaktu z roztworem badanym. Brak możliwości uzupełniania roztworu upraszcza obsługę elektrody, zwłaszcza w warunkach przemysłowych lub terenowych, a z drugiej strony ogranicza okres użytkowania elektrody, zwłaszcza w przypadku pomiarów ciągłych lub prowadzo­nych w podwyższonych temperaturach. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany, z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...80ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...60ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...200 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 0,3...0,6 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) 4,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany kulisty
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-11S

ELEKTRODA ERH-11S

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-11S jest przeznaczona dla laboratoryjnych pomiarów pH tzw. „trudnych próbek”, w których elektrody konwencjonalne znajdują ograniczone zastosowanie. Należą do nich próbki:

 • o niskiej zawartości jonów, takie jak woda destylowana, woda źródlana, wody kotłowe,
 • emulsje zawierające powyżej 5% wody, takie jak emulsje oleju w wodzie, farby itp.
 • produkty spożywcze, takie jak mleko, śmietana, jogurty, majonez, piwo, soki owocowe,
 • kosmetyki, takie jak kremy, lotiony, mydła w płynie, szampony, detergenty itp.,
 • roztwory o wysokiej zawartości soli, jak kąpiele galwaniczne, odbielające, garbujące,
 • zawiesiny wodne, jak dżemy, ser homogenizowany przeciery warzywne i owocowe,
 • substancje lepkie, takie jak kleje rozcieńczane wodą, miód, żele kosmetyczne,
 • próbki silnie zanieczyszczone, np. ścieki przemysłowe, szlamy, ekstrakty glebowe itp.

Elektroda może być także przydatna w miareczkowaniach kwasowo-zasadowych, w środowiskach wodnych lub częściowo wodnych. Elektroda ERH-11S posiada mem­branę kulistą oraz diafragmę (łącznik elektro­lityczny) w postaci szklanej, doszlifowa­nej, ruchomej tulejki. W razie potrzeby, łącznik szlifowy można łatwo oczyścić. Korpus elektrody posiada boczny tubus, umożliwiający uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres stosowania elektrody. W wykonaniu standardowym elektroda zawiera roztwór odniesienia z dodatkiem substancji podwyższającej lepkość. Roztwór taki odznacza się zmniejszoną szybkością wycieku, co eliminuje konieczność częstego uzupełniania. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego < 5 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE03) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-11X

ELEKTRODA ERH-11X

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-11X przeznaczona jest do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, zwłaszcza w zastosowaniach laboratoryjnych. Elektroda posiada kulistą membranę o stosunkowo niskiej rezystancji, co sprzyja szybkiemu uzyskiwaniu stabilnych wskazań, zwłaszcza w niskich temperaturach. Elektroda posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny), odporną chemicznie i mechanicznie oraz wykazującą niewielki wyciek elektrolitu. Łatwy dostęp do łącznika i membrany ułatwia czyszczenie elektrody. Układ odniesienia zamknięty jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. Wolny od jonów srebra roztwór mostka elektrolitycznego, znacznie ogranicza możliwość blokowania ceramicznej diafragmy, lub występowania zakłóceń wywołanych obecnością jonów siarczkowych lub cyjankowych, zawartych w roztworach badanych. Rozwiązanie takie, ogranicza także zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak aminy, bufory zawierające Tris, siarczyny itp. Szklany korpus posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie ubytków roztworu mostka elektrolitycznego, co wydłuża okres użytkowania elektrody. W wykonaniu standardowym, elektroda ERH-11X, wyposażona jest w nasadkę ochronną, zabezpieczającą membranę przed mechanicznym uszkodzeniem. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy. Zastosowanie niskoszumowego kabla ekranowanego z dodatkową powłoką półprzewodzącą, ogranicza wpływ zakłóceń elektrycznych.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 25ºC) 100...400 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, 3,0 M KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego (SE01) 3,0 M KCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 100 mm
Kształt membrany kulisty
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał nasadki ochronnej polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Materiał kapturka uszczelniającego boczny tubus guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-12

ELEKTRODA ERH-12

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-12 przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod­nych. Może być ona stosowana zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony czułą na pH stożkową membraną, łatwą do czyszczenia, w tym również metodą chemiczną lub ultradźwiękową, przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń przemysłowych. Kształt membrany ułatwia stosowanie elektrody w pomiarach gęstych próbek, takich jak zawiesiny, szlamy, żele itp. Elektroda posiada łatwo dostępną i odporną chemicznie, ceramiczną diafragmę (łącznik elektro­lityczny), zapewniającą dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym. Korpus elektrody posiada boczny otwór, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres stosowania elektrody. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrostatycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...300 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego 0,4...1,0 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany stożkowy
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-13

ELEKTRODA ERH-13

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-13 przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod­nych. Może być ona wykorzystywana zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych. Elek­troda posiada szklany korpus zakończony czułą na pH cylindryczną membraną, łatwą do czyszczenia, meto­dami chemicznymi względnie za pomocą automatycznych urządzeń mechanicznych. Dwie ceramiczne diafragmy (łączniki elektrolityczne), zapewniają dobry kontakt półogniwa odniesienia z badaną próbką, co zwiększa niezawodność działania elektrody podczas pomiarów w roztworach silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki przemysłowe lub komunalne. Elektroda posiada boczny tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu odniesienia. Tubus umożliwia podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem odniesienia, co może się okazać niezbędne podczas pomiarów ciągłych lub w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnieniem. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...300 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 0,2...0,6 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Średnica bocznego tubusu 6...7 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 25 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm
Kształt membrany cylindryczny
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Materiał kapturka uszczelniającego boczny tubus guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-13X

ELEKTRODA ERH-13X

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-13X przeznaczona jest do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, w zastosowaniach laboratoryjnych lub przemysłowych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną, łatwą do czyszczenia chemicznego lub przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń mechanicznych. Dwie łatwo dostępne diafragmy ceramiczne (łączniki elektrolityczne), zapewniają dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym, co zwiększa niezawodność działania elektrody, także w roztworach silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki przemysłowe lub komunalne. Korpus elektrody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu mostka elektrolitycznego. Tubus umożliwia także podłączenie dodatkowego zbiornika z roztworem mostka, co może być konieczne podczas pomiarów ciągłych lub w roztworach pod zwiększonym ciśnieniem. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. Wolny od jonów srebra roztwór mostka elektrolitycznego, znacznie ogranicza możliwość blokowania ceramicznej diafragmy, lub występowania zakłóceń wywołanych obecnością jonów siarczkowych lub cyjankowych, zawartych w roztworach badanych. Rozwiązanie takie, ogranicza także zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak bufory zawie­rające Tris, siarczyny itp. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy. Zastosowanie niskoszumowego kabla ekranowanego z dodatkową powłoką półprzewodzącą, ogranicza wpływ zakłóceń elektrycznych.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 25ºC) 100...400 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, 3,0 M KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego (SE01) 3,0 M KCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 25 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm
Kształt membrany cylindryczny
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-13X2

ELEKTRODA ERH-13X2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie


Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-13X2 przeznaczona jest do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Posiada rozłączną oprawkę z gwintem zewnętrznym Pg 13,5 umożliwiającym montaż bezpośrednio w armaturze przemysłowej, a także wymianę elektrody bez konieczności równoczesnej wymiany kabla. Podłączenie do miernika wymaga zastosowania opcjonalnego kabla ze złączem S7, dostosowanym do oprawki elektrody. Oprawka z gwintem zewnętrznym pozwala uniknąć pęknięcia korpusu podczas montażu elektrody w głowicy pomiarowej, uszczelnianej dławikiem. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną, łatwą do czyszczenia, metodami chemicznymi, lub przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń mechanicznych. Zastosowanie dwóch łatwo dostępnych diafragm ceramicznych (łączników elektrolitycznych), zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym, co zwiększa niezawodność działania elektrody, zwłaszcza w pomiarach roztworów silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki przemysłowe lub komunalne. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. Pozbawiony jonów srebra roztwór mostka, ogranicza możliwość zablokowania łączników, lub występowania zakłóceń, wywołanych obecnością jonów siarczkowych lub cyjankowych, zawartych w roztworach badanych, a także ogranicza zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak aminy, bufory zawierające Tris, itp. Możliwość uzupeł­niania roztworu mostka przez otwór w korpusie i jego zwiększona lepkość wydłużają okres użytkowania elektrody. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewnia­jąca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...100°C
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...80°C
Rezystancja membrany (w temp. 25ºC) 100...400 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, 3,0 M KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego (SE09) 3,0 M KCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 95 mm
Kształt membrany cylindryczny
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Materiał korpusu szkło
Typ oprawki S7 z gwintem Pg 13,5
Gwint oprawki do połączenia z kablem Tr 12,7x3 P1,5
Materiał oprawki POM, PTFE
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Uszczelnienie elektrody O-ring 11x2,5 (NBR70)
Wymiary i materiał pierścienia oporowego 12,5x18x2,5 (POM)
Zalecany kabel dla zastosowań laboratoryjnych RG174-BNC-1m
Zalecany kabel dla zastosowań przemysłowych RG58-BNC-2m
ELEKTRODA ERH-13AX2

ELEKTRODA ERH-13AX2

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-13AX2 przeznaczona jest do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Posiada rozłączną oprawkę z gwintem zewnętrznym Pg 13,5 umożliwiającym montaż bezpośrednio w armaturze przemysłowej, a także wymianę elektrody bez konieczności równoczesnej wymiany kabla. Podłączenie do miernika wymaga zastosowania opcjonalnego kabla ze złączem S7, dostosowanym do oprawki elektrody. Oprawka z gwintem zewnętrznym pozwala uniknąć ryzyka pęknięcia korpusu podczas montażu elektrody w głowicy pomiarowej, uszczelnia­nej dławikiem. Szczelna konstrukcja elektrody umożliwia stosowanie w zakresie ciśnień do 6 barów. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną, łatwą do czyszczenia, metodami chemicznymi, lub przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń mechanicznych. Zastosowanie dwóch łatwo dostępnych diafragm ceramicznych (łączników elektrolitycznych), zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym, co zwiększa niezawodność działania elektrody, zwłaszcza w pomiarach roztworów silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki przemysłowe lub komunalne. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. Wolny od jonów srebra roztwór mostka, ogranicza możliwość zablokowania diafragm, lub występowania zakłóceń, wywołanych obecnością jonów siarczkowych lub cyjankowych, zawartych w roztworach badanych. Ogranicza także zakłócający wpływ substancji redukujących, takich jak aminy, bufory zawierające Tris, siarczyny itp. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...80°C
Zakres ciśnienia 0,6 MPa
Rezystancja membrany (w temp. 25ºC) 100...400 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, nasycony KCl
Roztwór mostka elektrolitycznego (niewymienny) 4,0 M KCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Kształt membrany cylindryczny
Łączniki elektrolityczne ceramiczne
Materiał korpusu szkło
Typ oprawki S7 z gwintem Pg 13,5
Gwint oprawki do połączenia z kablem Tr 12,7x3 P1,5
Materiał oprawki POM, PTFE
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Uszczelnienie elektrody O-ring 11x2,5 (NBR70)
Wymiary i materiał pierścienia oporowego 12,5x18x2,5 (POM)
Zalecany kabel dla zastosowań przemysłowych RG58-BNC-2m
Zalecany kabel dla zastosowań laboratoryjnych RG174-BNC-1m
ELEKTRODA ERH-111

ELEKTRODA ERH-111

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana), typu ERH-111 przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod­nych. Może być wykorzystywana w warunkach laboratoryjnych, terenowych lub przemysłowych. Elektroda posiada epoksydowy korpus przedłużony poza szklaną membranę, co w znacznym stopniu chroni ją przed uszkodzeniem mechanicznym. Odporność elektrody na stłuczenie, czyni ją szczególnie przydatną do stoso­wania w laboratoriach przemysłowych, w pomiarach terenowych oraz w dydaktyce. W elektrodzie zastoso­wano niewymienny roztwór odniesienia o zwiększonej lepkości, co ogranicza wielkość jego wycieku, a także szybkość rozcieńczania na skutek kontaktu z roztworem badanym. Brak konieczności uzupełniania roztworu odniesienia upraszcza obsługę elektrody. Z drugiej strony, ogranicza okres użytkowania elektrody, zwłaszcza podczas pomiarów ciągłych w wodach wysokiej czystości, a także w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnieniem lub o podwyższonej temperaturze. Elektroda posiada dwa łączniki elektroli­tyczne o strukturze włóknistej, zapewniające dobry kontakt z roztworem badanym. Jednak osłonięcie mem­brany i łączników korpusem epoksydowym, sprzyja gromadzeniu się w utworzonej wnęce zanieczyszczeń oraz pęcherzyków powietrza, co może utrudnić dostęp roztworu do powierzchni jonoczułej membrany i łączników. Dlatego nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zbyt silnie zanieczyszczonych osada­mi, olejami, farbami, smarami, żywicami itp. Substancje takie należy wstępnie usunąć z roztworu lub zamontować elektrodę w miejscu uniemożliwiającym gromadzenie się zanieczyszczeń we wnęce korpusu. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecno­ścią ładunków elektrycznych, zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodat­kową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawil­żająca, zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 200...300 MΩ
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm
Kształt membrany cylindryczny
Łączniki elektrolityczne włókniste
Materiał korpusu żywica epoksydowa
Materiał oprawki polipropylen
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-115 (do powierzchni płaskich)

ELEKTRODA ERH-115 (do powierzchni płaskich)

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) z płaską membraną typu ERH-115 przeznaczona jest do pomiarów pH powierzchni płaskich, takich materiałów jak papier, tektura, wyprawiona skóra, tekstylia, pożywki agarowe itp., a także pomiarów pH roztworów o małych objętościach (powyżej 0,1 ml). Posiada pierścieniową diafragmę teflonową (łącznik elektrolityczny), przyśpieszającą reagowanie oraz zwiększającą odporność elektrody na zanieczyszczenia. Zewnętrzna powierzchnia diafragmy i jonoczuła membrana ułożone są w jednej płaszczyźnie. Wykonany z tworzywa transparentny korpus, jest odporny na stłuczenie. Elektroda nie wymaga uzupełniania roztworu odniesienia, co ułatwia jej obsługę. Roztwór odniesienia posiada zwiększoną lepkość, co ogranicza jego wyciek i wydłuża okres użytkowania elektrody. Standardowym wyposażeniem jest probówka o kształcie i średnicy dostosowanych w wymiarów elektrody, umożliwiająca pomiary w roztworach o małej objętości. Elektroda, wyposażona jest w elastyczną podkładkę ułatwiającą pomiary pH cienkich materiałów porowatych oraz chroniącą szklaną membranę przed mechanicznym uszkodzeniem. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca (magazynowa), zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy. Elektroda posiada kabel zakończony wtyczką BNC, zabezpieczoną przed wilgocią wodoszczelną osłoną.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 5...60ºC
Rezystancja membrany (w temp. 25ºC) 300...1000 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego ≤5 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,25 pH
Półogniwo odniesienia Ag/AgCl, 3,0 M KCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (do oprawki) 110 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 1 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 110 mm
Minimalna objętość próbki (w dołączonej probówce) 0,1 ml
Kształt membrany płaski
Łącznik elektrolityczny O-ring teflonowy
Materiał korpusu perspex
Materiał probówki dla małych objętości szkło
Materiał podkładki dla materiałów cienkich guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-116

ELEKTRODA ERH-116

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana), typu ERH-116 przeznaczona jest do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych. Elektroda posiada korpus z transparentnego poliwęglanu, przedłużony poza szklaną membranę, co chroni ją przed uszkodzeniem mechanicznym. Zwiększona odporność elektrody na stłuczenie, czyni ją szczególnie przydatną do stosowania w laboratoriach przemysłowych, w pomiarach terenowych lub w dydaktyce. Elektroda ERH-116 może być także stosowana do kontroli pH w wodzie basenowej lub w akwariach. Elektroda posiada niewymienny roztwór odniesienia o zwiększonej lepkości, co ogranicza szybkość jego wycieku oraz rozcieńczania na skutek kontaktu z badaną próbką. Brak konieczności uzupełniania roztworu odniesienia ułatwia obsługę elektrody. Z drugiej strony, ogranicza okres jej użytkowania, zwłaszcza podczas pomiarów ciągłych w wodach wysokiej czystości, a także w roztworach występujących pod zwiększonym ciśnieniem lub o podwyższonej temperaturze. Elektroda posiada dwa łączniki elektrolityczne (diafragmy) o strukturze włóknistej, zapewniające dobry kontakt z roztworem badanym. Wycięcia w dolnej części korpusu, ułatwiają usunięcie pęcherzyków powietrza oraz ograniczają gromadzenie się zanieczyszczeń, blokujących dostęp badanego roztworu do jonoczułej membrany i łączników. Nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zbyt silnie zanieczyszczonych osadami, olejami, farbami, smarami, żywicami itp. Tego rodzaju substancje należy wstępnie usunąć z roztworu lub zamontować elektrodę w miejscu utrudniającym gromadzenie się zanieczyszczeń we wnęce korpusu. Elektroda posiada stały kabel ekranowany zakończony wtyczką BNC, chronioną przed wilgocią wodoszczelną osłoną. Elektroda jest wyposażona w butelkę nawilżającą, zapewniającą optymalne warunki jej przechowywania i natychmiastową gotowość do pracy.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...60ºC
Rezystancja wewnętrzna <250 MΩ (25°C)
Rezystancja łączników elektrolitycznych 1...3 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,25 pH (25°C)
Nachylenie >97 % (25°C)
Błąd alkaliczny (dla 1 mol/l Na, pH 14 i 25°C) 0,2 pH
Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 125 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 15 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm
Kształt membrany kulisty
Łączniki elektrolityczne włókniste
Materiał korpusu poliwęglan
Długość przewodu 1 lub 2 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-117

ELEKTRODA ERH-117

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-117 przeznaczona jest do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych. Elektroda posiada korpus z transparentnego poliwęglanu, przedłużony poza szklaną membranę, co chroni ją przed uszkodzeniem mechanicznym. Zwiększona odporność elektrody na stłuczenie, czyni ją szczególnie przydatną w laboratoriach przemysłowych, w pomiarach terenowych lub w dydaktyce. W elektrodzie zastosowano jako elektrolit odniesienia, wymienny roztwór chlorku potasu o stężeniu 3,0 mol/l, wysycony chlorkiem srebra. Roztwór ten można uzupełniać wprowadzając go przez otwór w oprawce. Podczas przechowywania elektrody otwór ten jest uszczelniony gumową zatyczką. Możliwość uzupełniania elektrody roztworem odniesienia znacznie wydłuża okres jej użytkowania. Elektroda posiada łącznik elektrolityczny o strukturze włóknistej, umieszczony w pobliżu membrany, co ogranicza niezbędną objętość badanego roztworu i zapewnia dobry kontakt z próbką. Wycięcia w dolnej części korpusu, ułatwiają usunięcie pęcherzyków powietrza oraz ograniczają gromadzenie się zanieczyszczeń, blokujących dostęp badanego roztworu do  łącznika i jonoczułej membrany. Nie zaleca się stosowania elektrody w roztworach zbyt silnie zanieczyszczonych osadami, olejami, farbami, smarami, żywicami itp. Tego rodzaju substancje należy wstępnie usunąć z roztworu lub zamontować elektrodę w miejscu utrudniającym gromadzenie się zanieczyszczeń we wnęce korpusu. Elektroda posiada stały kabel ekranowany, zakończony wtyczką BNC, zabezpieczoną przed wilgocią wodoszczelną osłoną. Standardowym wyposażeniem elektrody jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki jej przechowywania oraz natychmiastową gotowość do pracy.

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...60ºC
Rezystancja wewnętrzna <250 MΩ (25°C)
Punkt zerowy 7,0 ± 0,25 pH (25°C)
Nachylenie >97 % (25°C)
Błąd alkaliczny (dla 1 mol/l Na, pH 14 i 25°C) 0,2 pH
Półogniwo odniesienia Ag/AgCl
Roztwór odniesienia 3,0 mol/l KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 110 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 15 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 110 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny włóknisty
Materiał korpusu poliwęglan
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-12-6

ELEKTRODA ERH-12-6

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-12-6przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wod­nych, w substancjach półstałych, takich jak przetwory mięsne, miękkie lub kremowe sery oraz w substan­cjach stałych zawierających wodę, takich jak świeże mięso, owoce i wędliny. Elektroda może być również stosowana, jako uniwersalny czujnik pH, w warunkach laboratoryjnych. Stosowanie elektrody w pomiarach próbek o konsystencji pasty nie wymaga korzystania z dodatkowego wyposażenia. Do tej grupy można rów­nież zaliczyć sery twarde, które należy przed pomiarem utrzeć na gęstą pastę z niewielkim dodatkiem wody. Pomiary w substancjach stałych wymagają wstępnego wykonania otworu w próbce, za pomocą ostro zakoń­czonego przebijaka o kształcie i średnicy dostosowanych do wymiarów elektrody. Stożkowy kształt jono­czułej membrany oraz łatwo dostępna ceramiczna diafragma (łącznik elektrolityczny), ułatwiają czyszczenie elektrody. Korpus elektrody posiada boczny otwór, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnianie lub wy­mianę roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres stosowania elektrody. Zwężona średnica szklanego korpusu elektrody, ułatwia prowadzenie pomiarów w próbkach o niewielkiej objętości, umieszczonych w pojemnikach o wąskich otworach, takich jak kolby lub probówki laboratoryjne. Wykorzystanie dołączonej probówki, o stożkowym kształcie i średnicy dostosowanej do wymiarów elektrody, umożliwia pomiary pH w próbkach o objętości od ok. 0,4 ml. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest kapturek nawilżający, zapewniający optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...80ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...60ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 200...500 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego 0,5...2 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica węższej części korpusu 6,5 ± 0,5
Średnica szerszej części korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 90 mm
Minimalna objętość próbki (przy użyciu probówki) 0,4 ml
Kształt membrany stożkowy
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-13-6

ELEKTRODA ERH-13-6

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana), typu ERH-13-6 przeznaczona jest do pomiarów pH w roztworach wodnych, zwłaszcza w próbkach o niewielkiej objętości. Zwężona średnica korpusu i cylindryczny kształt membrany, umożliwiają pomiary w naczyniach z wąskimi otworami, takimi jak butelki, probówki, kolby miarowe itp. Korpus elektrody posiada boczny otwór, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnianie lub wy­mianę roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres stosowania elektrody. Do elektrody dołączona jest probówka o średnicy dostosowanej do zwężonej części korpusu, umożliwiająca pomiary w roztworach o małej objętości (powyżej 0,3 ml). Odpowiedni kształt jonoczułej membrany oraz łatwo dostępna ceramiczna diafragma (łącznik elektrolityczny), ułatwiają czyszczenie elektrody oraz umożliwiają jej wykorzystanie w bezpośrednich pomiarach pH gleby. Pomiar pH gleby wymaga wstępnego wykonania otworu w spulchnionej próbce wilgotnej gleby, za pomocą ostro zakończonego przebijaka o kształcie i średnicy dostosowanych do wymiarów elektrody. W celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką pół­przewodzącą. Standardowym wyposażeniem jest kapturek nawilżający, zapewniający optymalne warunki przechowywania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury (dla stosowania okresowego) 0...80ºC
Zakres temperatury (dla stosowania ciągłego) 0...60ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 150...300 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego 0,5...2 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE02) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica węższej części korpusu 6,5 ± 0,5
Średnica szerszej części korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 90 mm
Minimalna objętość próbki (przy użyciu probówki) 0,3 ml
Kształt membrany cylindryczny
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-NS

ELEKTRODA ERH-NS

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona typu ERH-NS przeznaczona jest dla pomiarów pH oraz miareczkowań kwasowo-zasa­dowych w środowisku niewodnym, tj. o zawartości wody poniżej 5%. Posiada ona membranę kulistą oraz diafragmę (łącznik elektrolityczny) w postaci ruchomego, szklanego szlifu. Jako elektrolit odniesienia zawiera 4,0 M roztwór chlorku litu w etanolu wysycony AgCl. Roztwór ten oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ograniczają występowanie niekorzystnych zjawisk, takich jak niestabilne i błędne odczyty, pełzanie wskazań, długie czasy reakcji, typowych dla pomiarów pH w środowiskach organicznych. Ubytki roztworu można uzupełniać, wprowadzając go przez boczny tubus.
Elektroda posiada następujące cechy:

 • Szklany korpus i łącznik elektrolityczny zapewniają odporność elektrody na działanie rozpuszczalników organicznych oraz wielu agresywnych substancji. W porównaniu z tworzywami sztucznymi, materiał ten wykazuje mniejszą wrażliwość na zakłócenia wywołane elektrycznością statyczną.
 • Jonoczuła membrana elektrody posiada stosunkowo niską rezystancję, co stabilizuje odczyt w słabo prze­wodzących roztworach oraz zwiększa szybkość reagowania.
 • Łącznik elektrolityczny jest odporny na zanieczyszczenia lub zablokowanie osadem.
  W razie potrzeby, można go szybko i łatwo oczyścić.
 • Wyciek roztworu odniesienia przez łącznik ulega jedynie nieznacznym zmianom, co stabilizuje odczyt zwłaszcza w próbkach mieszanych i źle przewodzących.
 • Dobra rozpuszczalność roztworu odniesienia w rozpuszczalnikach organicznych pozwala na uniknięcie błędów związanych z wysokimi potencjałami łącznika elektrolitycznego.
 • Roztwór odniesienia można w razie potrzeby łatwo wymienić, dostosowując jego skład do przyjętej metody pomiaru, rodzaju rozpuszczalnika lub stosowanego titranta.
 • W elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z powłoką półprzewodzącą.

Pomiary pH i miareczkowania w środowisku niewodnym, w których elektroda ERH-NS może znaleźć praktyczne zastosowanie są następujące:

 • oznaczanie liczby kwasowej lub zasadowej w produktach naftowych,
 • oznaczanie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach,
 • oznaczanie liczby zmydlenia w olejach, tłuszczach lub żywicach syntetycznych,
 • oznaczanie liczby epoksydowej w żywicach epoksydowych,
 • oznaczanie wielu substancji stosowanych w przemyśle farmaceutycznym,
 • analiza mieszaniny silnych kwasów mineralnych.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...70ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) < 200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego < 50 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Czułość elektrody > 90% nachylenia teoretycznego
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE12) 4,0 M LiCl + AgCl w etanolu
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny ruchomy szklany szlif
Materiał oprawki polipropylen
Materiał kapturka uszczelniającego guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-AQ1

ELEKTRODA ERH-AQ1

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana), typu ERH-AQ1 przeznaczona jest do okresowych lub ciągłych pomia­rów pH w roztworach wodnych, zwłaszcza w wodzie akwariów słodkowodnych lub morskich. Elektroda po­siada szklany korpus zakończony czułą na pH kulistą membraną. W ściance korpusu osadzono odporną che­micznie, ceramiczną diafragmę (łącznik elektrolityczny). Swobodny dostęp do membrany i łącznika, ułatwia czyszczenie elektrody. W elektrodzie zastosowano wymienny roztwór odniesienia, z dodatkiem środka podwyższającego lepkość, co ogranicza szybkość jego wycieku i rozcieńczania na skutek ciągłego kontaktu z wodą akwarium. Możliwość uzupełniania lub wymiany roztworu odniesienia znacznie wydłuża okres użytkowania elektrody. W wykonaniu standardowym, elektroda ERH-AQ1 wyposażona jest w nasadkę ochronną, zabezpieczającą jonoczułą membranę przed mechanicznym uszkodzeniem. W celu wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą. Długość przewodu wynosi 2 metry, co ułatwia montaż elektrody w większych akwariach. Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapew­niająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...70ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego 0,4...1 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE03) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 100 mm
Kształt membrany kulisty
Materiał korpusu szkło
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejek uszczelniających guma silikonowa
Długość przewodu ok. 2 m
Wtyczka BNC
ELEKTRODA ERH-112S

ELEKTRODA ERH-112S

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

Elektroda zespolona (kombinowana) ERH-112S przeznaczona jest dla laboratoryjnych pomiarów pH w roztworach wodnych lub wodno-organicznych. Może być również przydatna w przemysłowych pomiarach ciągłych lub prowadzonych w terenie. Elektroda jest przystosowana do pomiarów w próbkach słabo przewo­dzących i ubogich w jony, takich jak naturalne wody powierzchniowe, woda destylowana lub wody kotłowe, a także w emulsjach olejowo-wodnych o zawartości powyżej 5% wody oraz w roztworach zanieczyszczo­nych osadami. Elektroda nie jest przystosowana do pomiarów w warunkach podwyższonego ciśnienia. Elektroda ERH-112S posiada kulistą membranę o stosunkowo niskiej rezystancji, co skraca czas reakcji w środowiskach o niskiej przewodności. Jako łącznik elektrolityczny zastosowano nieruchomy szklany szlif, generujący stabilny sygnał w środowiskach ubogich w jony oraz odznaczający się równomiernym i powta­rzalnym wyciekiem elektrolitu, prawie niezależnym od szybkości mieszania próbki. Cecha ta jest szczegól­nie korzystna w przypadku miareczkowań kwasowo-zasadowych do zdefiniowanej wartości potencjału, takich jak oznaczanie zasadowości węglanowej wody według normy PN-EN ISO 9963. Stosunkowo duża powierzchnia łącznika, przy niewielkiej powierzchni styku z roztworem badanym, ogranicza ryzyko jego za­blokowania osadami występującymi w próbkach silnie zanieczyszczonych. Korpus elektrody posiada otwór umożliwiający uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia, co znacznie wydłuża okres stosowania elek­trody. W wykonaniu standardowym elektroda zawiera roztwór odniesienia z dodatkiem substancji podwyż­szającej lepkość (SE03). Roztwór taki odznacza się znacznie zmniejszoną szybkością wycieku, co eliminuje konieczność jego częstego uzupełniania. W celu wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, w elektrodzie zastosowano niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową powłoką półprzewodzącą.
Standardowym wyposażeniem jest butelka nawilżająca, zapewniająca optymalne warunki przechowy­wania elektrody oraz natychmiastową gotowość do pracy.


Dane techniczne

Zakres pomiarowy 0...14 pH
Zakres temperatury 0...80ºC
Rezystancja membrany (w temp. 20ºC) 100...200 MΩ
Rezystancja łącznika elektrolitycznego < 5 kΩ
Punkt zerowy 7,0 ± 0,5 pH (0 ± 30 mV)
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (SE03) 3,0 M KCl + AgCl
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
Kształt membrany kulisty
Łącznik elektrolityczny nieruchomy szklany szlif
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu guma silikonowa
Wtyczka BNC