ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA FLUORKOWA IJ-F IONODE

Zespolona elektroda fluorkowa IJ-F australijskiej firmy IONODE jest dokładna i ma długą żywotność. Przeznaczona jest do szybkich, prostych i dokładnych pomiarów stężenia fluorków w roztworach wodnych.
 
Umożliwia pomiary w bardzo zróżnicowanych rodzajach próbek, zarówno w czystych, jak i zanieczyszczonych cieczach oraz substancjach pół-stałych. Charakteryzuje się szybką stabilizacją wyniku. Zespolona konstrukcja elektrody czyli umieszczenie w jednej obudowie półogniwa pomiarowego i odniesienia zmniejszają wymaganą objętość próbki, co ogranicza ilość odprowadzanych ścieków. Nietypowa konstrukcja tej elektrody z tzw. „łącznikiem pośrednim” chroni właściwy łącznik przed zanieczyszczeniem, zapewnia stabilny pomiar w tych typach płynów i substancji pół- stałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Plastykowe tulejki chroniące łącznik są integralną częścią elektrody. Tulejka ta może być wymieniana, a jej rodzaj dobierany jest w zależności od mierzonej substancji. Dzięki możliwości jej ściągnięcia bardzo łatwo utrzymać elektrodę w czystości.
 
Elektroda fluorkowa najczęściej znajduje zastosowanie do oznaczania fluorków metodą pomiarów bezpośrednich w wodzie pitnej lub w ściekach. Przy wykorzystaniu różnych technik analitycznych, może być także stosowana w badaniach zawartości fluorków w wielu różnych próbkach, takich jak: gleba, próbki skał, tkanki roślin, produkty spożywcze, napoje, pasta do zębów, szkło, metale itp. Elektroda może być także stosowana w miareczkowaniufluorków, mianowanymi roztworami jonów lantanu.
 
DANE TECHNICZNE
Zakres 0.02 ÷ 19,00 g/l (19000 ppm)
Zakres pH 5 ÷ 7 pH
Zakres temp. 0 ÷ 60 °C
Typ łącznika Podwójny, Ag/AgCl / 3-molowy zagęszczony Kcl lub 1-molowy roztwór azotanu potasu
Czujnik Monokryształ fluorku lantanu
Obudowa i tulejka Polipropylen / PEEK
Długość 150 mm
Średnica 12 mm
Długość kabla 1 m
Złącze BNC