CZUJNIKI KONDUKTOMETRYCZNE ELMETRON

ELEKTRODA ZESPOLONA TYPU EPS-1

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY EC-60

Czujnik konduktometryczny typu EC-60 posiada 2 elektrody pokryte czernią platynową, umieszczone wewnątrz szklanej celi pomiarowej. Jest przeznaczony do pomiarów przewodności elektrycznej roztworów wodnych. Konstrukcja czujnika oraz użyte materiały umożliwiają wykorzystanie czujnika w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności, również próbek agresywnych chemicznie. Czujnik EC-60 przeznaczony jest do pomiarów przewodności w zakresie 0 μS/cm ÷ 100 mS/cm. Czujnik ten nie może byś wykorzystywany do pomiarów w skoncentrowanych roztworach soli i roztworach kwasów mineralnych. Czujnik EC-60 jest czujnikiem zanurzeniowym. Czujnik nie może być używany do pomiarów w roztworach które są silnie zanieczyszczone osadami, tłuszczami lub olejami. Czujnik EC-60 może współpracować z każdym konduktometrem wyposażonym w złącze BNC-50.

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy 0 μS/cm – 100 mS/cm
Zakres stałej K 1,0 ±0,2 cm–1
Zakres temperatury 0 ÷ 70 °C
Minimalny poziom zanurzenia 35 mm
Maksymalny poziom zanurzenia 110 mm
Średnica 12,0 ± 0,5 mm
Elektrody Platynowe
Korpus Szkło
Długość kabla 1 m
Złącze BNC

ELEKTRODA ZESPOLONA TYPU EPP-1

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY EC-70 / EC-70t

Czujnik konduktometryczny typu EC-70 / EC-70t posiada 2 stalowe elektrody pokryte czernią platynową, umieszczone wewnątrz celi pomiarowej. Korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Jest przeznaczony do pomiarów przewodności elektrycznej roztworów wodnych. Konstrukcja czujnika oraz użyte materiały umożliwiają wykorzystanie czujnika w pomiarach próbek o szerokim zakresie przewodności. Czujnik EC-70 / EC-70t przeznaczony jest do pomiarów przewodności w zakresie 0 μS/cm ÷ 100 mS/cm. Czujnik ten nie może być wykorzystywany do pomiarów w skoncentrowanych roztworach soli, roztworach kwasów mineralnych oraz roztworach agresywnych chemicznie (korozyjnych). Nie można go również używać do pomiarów w roztworach które są silnie zanieczyszczone osadami, tłuszczami lub olejami. Czujnik EC-70 / EC-70t jest czujnikiem zanurzeniowym. EC-70 / EC-70t może współpracować z każdym konduktometrem wyposażonym w złącze BNC-50, a EC-70t dodatkowo w złącze RCA (chinch) dla kompensacji temperatury.

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy 0 μS/cm – 100 mS/cm
Zakres stałej K 1,0 ±0,2 cm–1
Zakres temperatury 0 ÷ 80 °C
Minimalny poziom zanurzenia 35 mm
Maksymalny poziom zanurzenia 105 mm
Średnica 12,0 ± 0,5 mm
Elektrody Stalowe pokryte czernią platynową
Korpus tworzywo sztuczne ABS
Długość kabla 1 m
Złącze BNC
Złącze czujnika temperatury RCA (chinch)