WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX–461

• CX-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych.
• Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
• Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, tlenu w powietrzu lub rozpuszczonego w cieczy, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.
• Możliwy jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji z jednoczesną obserwacją wszystkich wyników na ekranie.
• Można zakupić głowicę wieloparametrową z elektrodami do jednoczesnego pomiaru kilku funkcji, lub pojedyncze elektrody do pomiaru wybranej funkcji.
• Możliwość ustawienia na wyświetlaczu kolejności mierzonych funkcji.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
W funkcji pomiaru pH i mV
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków,  gleby itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania parametrów elektrody (buffer i slope).
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1
lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K dwóch czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10%/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności,
a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS
w zakresie od 0.2 do 1.0.
W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego
• Możliwość ciągłej obserwacji na ekranie wartości ciśnienia atmosferycznego.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Pomiar zawartości tlenu w powietrzu, możliwość określenia czystości tlenu technicznego.
• Automatyczne przeliczenie wpływu ciśnienia atmosferycznego na pomiar stężenia tlenu w wodzie w mg/l.
• Automatyczne przeniesienie wartości zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu w wodzie w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Prosta obsługa czujnika.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
Inne cechy
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna do 2000 wyników, zbieranych w bankach.
• Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie terminu przyszłej kalibracji.
• Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki.
• Zasilanie poprzez akumulatory ( 2x1,5 V) lub zasilacz (6V/500mA).
• Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu.
• Czas pracy ciągłej bez doładowania akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności podświetlenia wyświetlacza.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub USB przez adapter - w opcji).
• Przyrząd sprzedawany jest z czujnikiem temperatury, użytkownik może zakupić wybrane elektrody.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.