WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX–105

CX-105 jest uniwersalnym przyrządem umożliwiającym kilka rodzajów pomiarów w zależności od podłączenia odpowiedniej głowicy. Komplet głowic umożliwia pomiary: pH, mV, redox, przewodności, zasolenia w g/l w przeliczeniu na NaCl, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w mg/l lub %, wilgotności z odczytem punktu rosy, temperatury powierzchni oraz temperatury cieczy lub powietrza. Użytkownik może wybrać potrzebne głowice.
 Przyrząd może współpracować z następującymi głowicami:

 • GP-105 - do pomiaru pH i temperatury w czystych cieczach
 • GPX-105s do pomiaru pH i temperatury w ściekach, półpłynnych masach itp.
 • GR-105 k - do pomiarów potencjału redox z elektrodą na kablu i temperatury.
 • GC-105 - -do pomiaru przewodności, zasolenia i temperatury.
 • GO-105 - do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z  czujnikiem bez kabla.
 • GO-105 k - do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z  czujnikiem na kablu
 • GT-105 - do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem bez kabla
 • GT-105k - do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem na kablu.
 • GH-105 - do pomiaru wilgotności względnej z czujnikiem bez kabla.
 • GH-105k - do pomiaru wilgotności względne z czujnikiem na kablu.
 • GH-105p- do pomiaru wilgotności względnej ze złączem na dotykowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchni, co po porównaniu z temperaturą punktu rosy pozwala stwierdzić, czy w określonych warunkach atmosferycznych malowanie powierzchni jest celowe.

• Wykorzystywany do prac w terenie.
• Dobra dokładność przy zminimalizowanych wymiarach.
Pomiar pH
• Kalibracja głowicy pH w 1 do 3 punktów.
• Automatyczne wykrywanie buforu pH (4,00, 7,00, 9,00 pH).
• Automatyczna kompensacja temperatury .
Głowica GPX-105s posiada trwałą, elektrodę pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. W zależności od potrzeb dobierana jest odpowiednia końcówka elektrody.
Pomiar przewodności i zasolenia
• 5 podzakresów automatycznie przełączanych.
• Szeroki zakres pomiaru przewodności (do 100 mS/cm) umożliwia zastosowanie przyrządu do  pomiaru
czystych wód, ścieków i wody morskiej. Pomiar zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl.
• W pomiarze przewodności kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym.
• Temperatura odniesienia do wyboru: 25ºC lub 20ºC do pomiaru w miodach.
Pomiar tlenu
• Jednopunktowa kalibracja (na 100% nasycenia O2).
• Pomiar tlenu w % lub mg/l.
• Możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie.
• Czujnik tlenowy galwaniczny o dobrej jakości.
Pomiar temperatury
• Osobna głowica do pomiaru temperatury umożliwia pomiary do 150 ºC z czujnikiem 3 cm bez kabla, do 200 ºC z czujnikiem 12 cm bez kabla lub 400 ºC z czujnikiem na kablu.
• Dokładność pomiaru temperatury zależna od wyboru rodzaju czujnika.
Inne
• W pełni wodoszczelny przyrząd, utrzymujący się na powierzchni wody.
• Zasilanie bateryjnie (3 x LR44).
• Długotrwała praca bez wymiany baterii.
• Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.