TLENOMIERZE LABORATORYJNE SERIA 500

LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-505, pH / TLENOMIERZ CPO-505, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-505

LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-505, pH / TLENOMIERZ CPO-505, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-505

• Przyrządy laboratoryjne zasilane przez zasilacz.
• Duży podświetlany, czytelny wyświetlacz ułatwia pracę.
• Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
• Model CPO-505 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy.
Funkcja pomiaru tlenu
• Galwaniczny czujnik tlenowy,
• We wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
Przyrządy mają jednakową obudowę, różnią się tylko kolorem i ilością klawiszy
 
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• W CO-505 istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu,
• W CCO-505 automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
Funkcja pomiaru przewodności w CCO-505
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS.
Funkcja pomiaru pH w CPO-505
• Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.
• Kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Możliwość połączenia z PC przez USB.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-502, pH / TLENOMIERZ CPO-502, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-502

LABORATORYJNY TLENOMIERZ CO-502, pH / TLENOMIERZ CPO-502, KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-502

• Przyrządy laboratoryjne zasilane przez zasilacz.
• Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach
w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• W przyrządach zabudowano drukarkę termiczną ( 60 mm).
• Model CCO-502 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
• Model CPO-502 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę.
Funkcja pomiaru tlenu
• Galwaniczny czujnik tlenowy,
• We wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar
tlenu w mg/l.
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
 
Przyrządy mają jednakową obudowę, różnią się tylko kolorem i ilością klawiszy.
 
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• W CO-502 istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku
wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu,
• W CCO-502 automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik
pomiaru tlenu w mg/l.
Funkcja pomiaru przewodności w CCO-502
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały
zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS.
Funkcja pomiaru pH w CPO-502
• Kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Możliwość połączenia z PC poprzez RS-232 ( lub przez adapter z USB – w opcji).
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z przyrządami serii 505 przyrząd posiada mniejszy niepodświetlany wyświetlacz.
WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-505

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-505

• W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505.
• CX-505 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego  w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Szeroki zakres pomiarowy.
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie daty następnej kalibracji.
• Zasilanie przez zasilacz.
• Możliwość połączenia z PC przez USB.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
 
WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-502

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD LABORATORYJNY CX-502

• W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 502.
• CX-502 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• Posiada zabudowana drukarkę termiczną 60 mm.
• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
W funkcji pomiaru pH
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

 

W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Szeroki zakres pomiarowy.
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą,  czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.
• Zasilanie przez zasilacz.
• Możliwość połączenia z PC przez RS-232 lub przez adapter USB - w opcji.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z CX-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz.