TLENOMIERZE PRZENOŚNE SERIA 400

WODOSZCZELNY TLENOMIERZ CO-401

WODOSZCZELNY TLENOMIERZ CO-401

• Służy do pomiaru stężenia tlenu zawartego w powietrzu w % a także rozpuszczonego tlenu w
wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• Możliwość określenia czystości tlenu technicznego.
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w wodzie lub ściekach w mg/l.
• Możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu w wodzie lub ściekach w mg/l.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
• Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa ułatwia pracę w trudnych warunkach.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyki czujnika tlenu niezależne od zasilania.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
• Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz 6V.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub USB przez adapter - w opcji).
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-401

WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ CCO-401

• Służy do pomiaru stężenia tlenu zawartego w powietrzu w % a także rozpuszczonego tlenu w
wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, przewodności, zasolenia, temperatury oraz
ciśnienia atmosferycznego.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
• Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę.
Funkcja pomiaru tlenu
• Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz określenia czystości tlenu technicznego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Pomiary tlenu w wodzie w % i mg/l.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w wodzie w mg/l.
• Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu w wodzie w mg/l.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
Funkcja pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub jej wyznaczenie w
roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K dwóch czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy,
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w
zakresie od 0.2 do 1.0.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za
pomocą specjalnego czujnika).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
• Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz 6V.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub z USB poprzez adapter w opcji).
• Przyrządy spełniają wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W skład wyposażenia wchodzi film pomagający w obsłudze przyrządu i czujnika tlenowego.
 
WODOSZCZELNY pH / TLENOMIERZ PRZENOŚNY CPO-401

WODOSZCZELNY pH / TLENOMIERZ PRZENOŚNY CPO-401

• Służy do pomiaru stężenia tlenu zawartego w powietrzu w % a także tlenu rozpuszczonego w  wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, pH, mV, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
• Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę.
Funkcja pomiaru tlenu
• Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz określenia czystości tlenu technicznego.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w wodzie w mg/l.
• Możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie w przypadku pomiaru tlenu w wodzie w mg/l.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
.• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
Funkcja pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów pH wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3. elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody (buffer i slope).
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i  datą.
• Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
• Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz 6V.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub z USB poprzez adapter w opcji).
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W skład wyposażenia wchodzi film pomagający w obsłudze przyrządu i czujnika tlenowego.

WODOSZCZELNY TLENOMIERZ CO-402 DO ODTLENIONYCH WÓD
 
• Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % lub mg/l oraz pomiaru temperatury.
• Jest stosowany tam, gdzie zredukowano tlen do wartości minimalnych, np. w elektrociepłowniach, laboratoriach chemicznych lub pracowniach naukowych.
• Współpracuje z galwanicznym czujnikiem tlenowym COG-1S i zestawem do pomiaru w przepływie.
• Cechuje go wysoka dokładność i stabilność.
• Posiada dwa rodzaje zasilania: akumulatorowe i przez zasilacz.
• Duży, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz ułatwia pracę.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Zakres kompensacji temperatury:0.0 ÷ 40.0 ºC
• Kalibracja czujnika dwupunktowa: w 0% i 100% O2
• Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamiętanie wyników i charakterystyki czujnika niezależne od zasilania.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub z USB przez konwerter - opcja).
• Funkcja automatycznego wyłączenia po czasie ustalonym przez użytkownika.
• Wodoszczelna obudowa umożliwia bezproblemową pracę w trudnych warunkach.
• Gwarancja 24 miesiące.
Zestaw pomiarowy stanowi:
1. Tlenomierz CO-402.
2. Czujnik tlenowy typ COG-1S w wykonaniu specjalnym, dla niskich stężeń tlenu.
  • Zakres pomiaru: 0.000 ÷ 10.000 mg/l O2; 0.00 ÷ 130.00 % O2
  • Temperatura wody 0 - 40 ºC.
3. Głowica przepływowa GXP-1 do czujnika tlenowego i pomiaru stężenia tlenu w przepływie.
  • Przepływ znamionowy 30 l / h
  • Dopuszczalne ciśnienie 0,1 MPa
  • Dopuszczalna temperatura 60 ºC
  • Króćce przyłączeniowe na wąż 10 mm.

WODOSZCZELNY WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD TERENOWO-LABORATORYJNY CX-401

WODOSZCZELNY WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD TERENOWO-LABORATORYJNY CX-401

• W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401.
• CX-401 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
• Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.

W funkcji pomiaru pH
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3. elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w  terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody (buffer i slope).
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub wyznaczenie tej stałej  w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K dwóch czujników konduktometrycznych, obsługujących  pełny zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru  przewodności.
• Kompensacja oporności kabla zawarta w programie przyrządu.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek).

W funkcji pomiaru stężenia tlenu
• Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz czystości tlenu technicznego.
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
• Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.
• Prosta obsługa czujnika tlenowego.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.

• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i  datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.
• Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 lub opcjonalnie USB poprzez adapter.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.