Chłodnice

Chłodnice

Posiadamy w swojej ofercie bogaty wybór chłodnic i tak np.

Chłodnice do Aparatu Soxhleta

Chłodnice kulowe

Chłodnice powietrzne

Chłodnice spiralne

Chłodnice Dimrotha

Kolumny Vigreaux

W przypadku zapytań, prosimy określić długość płaszcza i wielkość szlifu