KONDUKTOMETRY LABORATORYJNE SERIA 510

LABORATORYJNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-511

LABORATORYJNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-511

• CC-511 mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę.
• Duży czytelny wyświetlacz umożliwia jednoczesny odczyt mierzonej funkcji oraz  temperatury.
• Przyrząd umożliwia pomiary wód redestylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm.
• 4 podzakresy przełączane automatycznie (autorange).
• Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 250 g/l oraz KCl do 200 g/l.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności a nie  stałego współczynnika.
• Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS).
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Współczynnik temperatury α – stały 2 %/ºC.
• Możliwość wprowadzenia wartości temperatury odniesienia.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
• Można stosować czujnik konduktometryczny:
  • EC-60 -szklany z platynowymi elektrodami, zakres 0 μS/cm - 100 mS/cm. ( k=1,0 cm-1) - standard
  • EC-70 - plastykowy ze stalowymi elektrodami, zakres 0 μS/cm - 100 mS/cm. (k=1,0 cm-1)
  • CD-210 - szklany platynowy, dla zakresów 1 mS/cm - 800 mS/cm (k=10 cm-1).
LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-511

LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-511

• Dokładny przyrząd laboratoryjny.
• Mierzy pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie i temperaturę.
• Duży wyświetlacz umożliwia jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury.
• Wyjątkowo prosta obsługa.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4.00, 7.00, 9.00).
• Możliwość odczytu parametrów elektrody (buffer i slope)
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
W funkcji pomiaru przewodności
• Możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm.
• 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange).
• Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 250 g/l. KCl do 200 g/l.
• Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS).
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczanie w roztworze wzorcowym.
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Współczynnik temperatury α – stały = 2 %/ºC.
• Możliwość wprowadzenia temperatury odniesienia.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.