KONDUKTOMETRY PRZENOŚNE SERIA 410

WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-411

WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-411

• CC-411mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę.
• Wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.
• Wyświetlacz umożliwia jednoczesny odczyt mierzonej funkcji oraz temperatury.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach.
• Możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do 100 mS/cm.
• 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange).
• Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 60 g/l.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Możliwość przybliżonego określenia zawartości masz suchej (TDS).
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworze wzorcowym.
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Współczynnik temperatury α – stały 2 %/ºC.
• Temperatura odniesienia 25ºC lub 20ºC do pomiaru w miodach.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za  pomocą specjalnego czujnika).
• Do wyboru trzy rodzaje czujników konduktometrycznych:
  • EC-60 -szklany z platynowymi elektrodami zakres 0 μS/cm ÷ 100 mS/cm. ( k=1,0 cm-1)
  • EC-70 plastykowy ze stalowymi elektrodami zakres 0 μS/cm ÷ 100 mS/cm. (k=1,0 cm-1)
• Zasilanie bateryjne (9V) lub przez zasilacz 12V.
• Automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.
 
WODOSZCZELNY pH /KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ KIESZONKOWY CPC–411

WODOSZCZELNY pH /KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ KIESZONKOWY CPC–411

• Mierzy pH, przewodność, zasolenie, mV (potencjał redox) i temperaturę.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach.
• Wyświetlacz umożliwia jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury.
• Wyjątkowo prosta obsługa.
W funkcji pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4.00, 7.00, 9.00).
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
W funkcji pomiaru przewodności
• Możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do 100 mS/cm.
• 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange).
• Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 60 g/l.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczanie w roztworze wzorcowym.
• Automatyczna kompensacja temperatury.
• Współczynnik temperatury α – stały 2 %/ºC.
• Temperatura odniesienia 25 ºC lub 20ºC do pomiaru w miodach.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika).
W funkcji pomiaru mV
• Może być wykorzystywany w pomiarach potencjału redox.
Inne cechy
• Można dobrać czujnik konduktometryczny w zależności od potrzeb.
• Współpracuje z czujnikiem temperatury Pt-1000B w stalowej obudowie.
• Automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.